jayaaks169@gmail.com / wijayakurn@gmail.com

Surge Protection

Surge protection merupakan peranti yang dipasang dalam pemasangan elektrik. Hanya bertujuan melindungi kelengkapan atau peralatan elektrik daripada sambaran kilat yang mendadak (lightning surge) atau voltan berlebihan yang mendadak (overvoltage surge).
comments